jak zamówić...

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Jego przyjęcie oznacza zrozumienie Prawd Wiary i identyfikowanie sie z Kościołem Rzymsko-katolickim.Jest to Sakrament konieczny, aby spełniać jakiekolwiek funkcje w Kościele np. rodzica chrzestnego oraz by przyjąć Sakrament Małżeństwa lub Kapłaństwa. Bez przyjęcia tego Sakramentu nie można uzyskać zaświadczenia, że sie jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Przygotowanie młodzieży odbywa sie podczas specjalnych katechez urządzanych w parafii.
Kontakt: religioused@st-stanislaus.org
Biuro Parafialne: 815-965-3913