jak zamówić...

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, brama życia w Duchu i brama otwierająca dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni, jako synowie Boży, stajemy sie członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy sie uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Planowanie Chrztu:
Rodzice muszą być zarejestrowanymi parafianami. Co najmniej jeden rodzic i chrzestni, musza być praktykującymi katolikami, osoba proszona o spełnianie funkcji rodzica chrzestnego musi być po Bierzmowaniu i mieć skończone 16 lat. Należy wcześniej umówić się z proboszczem.

Biuro Parafialne: 815-965-3913