jak zamówić...

Sakrament Małżeństwa

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
Jeden ze współmałżonków musi być zarejestrowanym patafianem i praktykującym katolikiem.
Wymagany jest przez Diecezje 6-cio miesięczny okres przygotowania. Małżonek musi mieć skończone 19 lat.

Biuro Parafialne: 815-965-3913