Adres Szkoły:

201 Buckbee St., Rockford IL 61104
    phone:  
(815) 965 3913
    fax:        (815) 965 3915
    email:     polskaszkolarockford@gmail.com

 

Zarząd Szkoły:

p. Renata Romanowski - dyrektor
    email:   renatkarom2@comcast.net
    phone:  (815) 262 8571

p. Małgorzata Borowska - sekretarka
   
email:   margaretb@st-stanislaus.org
    phone:   (815) 965 3913 
   
p. Stella Bezdziecki- zastępca
   
email:    romekbj@yahoo.com 
    phone:   (815) 540 8265

 
   
  
       
    

 

Nauczyciele:

p. Renata Romanowski
    email:    renatkarom2@comcast.net
    phone:  (815) 262 8571
   
p. Bogumiła Sas
    email:    iskra56@yahoo.com 
    phone:  (630) 292 4933

  

    
p. Stella Bezdziecki
    email:    romekbj@yahoo.com 
    phone:  (815) 540 8265

p. Irena Korona-Dyer
   email:    irenadyer@gmail.com
   phone:  (815) 540 3722 

 

201 Bukbee Street, Rockford IL 61104
Web
Copyright (c) 2010 szkolawrockford.st-stanislaus.org. All rights reserved.